Medové snídaně

Na konci měsíce října k nám do školy zavítal pan Karel Zahradník – předseda základní organizace Českého svazu včelařů, který žákům ZŠ i MŠ přiblížil život včel a jejich velmi důležitou roli v přírodě. Ne nadarmo se říká „pilný jako včela“. Pan Zahradník dával dětem otázky a na jejich zvídavé dotazy odpovídal. Žáci si vyzkoušeli, jak rychle musí včelka kmitat křidélky za 1 minutu a zjistili, že je to velmi namáhavé. Odměnou a završením této besedy byla sladká a zdravá svačinka v podobě čerstvého chleba s voňavým medem. Žáci sice byli zalepení až za ušima, ale velmi si pochutnali.