V budově základní školy se nachází mateřská škola, školní kuchyně s přilehlou jídelnou, prostorná tělocvična, herna pro školní družinu, počítačová třída a pět moderních prostorných tříd. Materiální, technické a odborné vybavení školy je na vysoké úrovni. V průběhu let 2000 a 2001 prošla školní budova komplexní rekonstrukcí a modernizací. Součástí rekonstrukce byla i přístavba nové, kvalitně a moderně vybavené tělocvičny. Vybudováním přístavby vznikly v přízemí nové prostory pro sociální zázemí školní kuchyně, v poschodí nová učebna prosvětlená soustavou střešních oken, kabinety a kancelář. Ke školnímu areálu patří i venkovní hřiště s umělým povrchem a oplocený školní pozemek.

Škola je rodinného typu. Je integrovaná s mateřskou školou nejen organizačně, ale i celou koncepcí. Umožňuje jak vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, tak i žákům nadaným.  Žáci pěti postupných ročníků jsou rozděleni do třech tříd, třídy se tvoří spojením různých ročníků, a to vzhledem k aktuálnímu počtu žáků. Tomu musí být přizpůsobena výuka častým střídáním přímé práce s dětmi se samostatnými činnostmi jednotlivých ročníků. To klade samozřejmě zvýšené nároky na přípravu učitelů i na schopnost žáků samostatně pracovat. Naproti tomu je výhodou malotřídních škol je, vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách, možnost využívání individuálního přístupu k dětem, jakož i neustálý kontakt s učitelem. Zařazujeme různé metody a formy práce

Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, osvětlení společně se žaluziemi zajišťuje optimální podmínky k výuce. Dvě třídy jsou v rámci evropského projektu „Peníze do škol“ vybaveny interaktivními tabulemi. Škola je ekologicky vytápěná. Teplo je získáváno z hlubinných vrtů tepelnými čerpadly. Ohřev teplé užitkové vody pro družinu a školní kuchyni je zajištěn solárním systémem. Nově zrekonstruovaná, moderními spotřebiči vybavená kuchyně splňuje i nejpřísnější hygienické požadavky a normy EU. Pro vyučování škola průběžně zajišťuje nejnovější didaktické pomůcky, mapy, nástěnné tabule a další odborné materiály (časopisy, knihy, encyklopedie atd.). Pro zpestření výuky se hojně využívá audiovizuální a počítačová technika. Počítačová učebna je samostatná místnost vybavena šesti počítači žákovskými a jedním učitelským. Byla vybavena v rámci akce Internet do škol. Počítačové výukové programy zábavnou a hravou formou rozšiřují a doplňují výuku ve všech vzdělávacích předmětech. Práce s počítači i přístup na internet je žákům umožněn nejen ve vyučování, ale i po vyučování a ve  školní družině.

V roce 2016 bylo vybudováno nové víceúčelové školní hřiště.