Doučování žáků

Podporuje vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Žákům je poskytováno doučování v hlavních předmětech (zejména v českém jazyce a matematice), jehož náplní a cílem je procvičování, pochopení a upevňování učiva. Doučování by mělo vést k lepším znalostem a výsledkům žáků ve výuce v daných předmětech.