Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost

 (OP VK)

Výsledkem projektu  EU  peníze školám je v rámci OP VK  zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako nejnutnější. Podporou vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků by mělo dojít ke zlepšení situace:

  • českého jazyka a čtenářské gramotnosti
  • matematiky
  • finanční gramotnosti
  • prvouky
  • přírodních věd
  • vlastivědy