Charakteristika školy

Škola  má  3 třídy:

1. a 2. třída – Mgr. Magda Kutrová (magda.kutrova@seznam.cz)

3. a 4. třída – Mgr. Anna Hrušková (zsrusava@volny.cz)

5. třída – Mgr. Petra Regerová  (pzamek@seznam.cz)

Počet žáků: 39

Úplnost a velikost školy

Škola byla založena v roce 1930. V letech 2000 – 2001 došlo k rekonstrukci a přístavbě školy. Místo bývalé malé tělocvičny byla přistavena tělocvična odpovídající svou velikostí. Škola je prostorná, nad tělocvičnou byly přistaveny kabinety a jedna třída. V roce 2016 bylo vybudováno víceúčelové školní hřiště. Škola poskytuje základní vzdělání cca 60 dětem v 1. až 5. postupném ročníku.

Umístění školy

Škola je umístěna v malebném prostředí Hostýnských vrchů, v centru obce Rusava, s dobrou dostupností autobusové dopravy pro dojíždějící žáky. Autobusová zastávka je umístěna přímo u školy. Jedná se o budovu s mnohaletou školní tradicí. Vzhledem k svému umístění jsou součástí výuky vycházky do přírody, využití teoretických poznatků v praxi (zejména v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda), sportovní hry a činnosti v přírodě. Z obce vedou turistické trasy a cyklostezky do širokého okolí. V blízkosti školy se nachází lyžařský vlek a koupaliště s kolektorovým vyhříváním.

Školu navštěvují také děti z  okolních vesnic (Brusné, Chomýž).  Autobusové spojení s okolními vesnicemi je velmi dobré.

Materiální vybavení je dostatečné, učební pomůcky, učebnice a učební texty jsou postupně obnovovány. Profesní rozvoj pedagogů je zajišťován v rámci dalšího vzdělávání pracovníků.