Nejnovější příspěvky

05 Říj

Podzimní vycházka

Žáci druhé a třetí třídy vyrazili na procházku a za chůze plnili různé úkoly – dotkli se kůry stromu, poslouchali a napodobovali zvuky z okolí, trhali listy či květinky a hledali plody stromů.

05 Říj

Zdravý projekt v 1. třídě

Během měsíce října budeme v 1. třídě ochutnávat dary naší přírody (především letošní bohaté úrody) v rámci výukového projektu „Ovoce a zelenina aneb zdraví na talíři“. Takto proběhla první část – ovoce a ovocný salát.

05 Říj

Tvoření v přírodě

Družina i ostatní třídy využily krásného počasí k procházkám v přírodě, kde si všichni zkusili land art – výtvarné tvoření s přírodními materiály, a vytvořili ve skupinkách domečky roztodivných tvarů.