Koncepce mateřské školy

Vize Mateřská škola je jedno z prvních vzdělávacích zařízení, do kterého dítě vstupuje. Měla by dětem nabídnout prostředí, ve kterém budou mít děti pocit bezpečí, jistoty, podpory a radosti při získávání nových poznatků, zkušeností a dovedností ve spolupráci se základní rodinou. …