Pohybové hry mladší žáci:  13:00 – 13:45

Pohybové hry starší žáci: 13:00 – 13:45

Náboženství: středa 13:00 – 13:45

Logopedický kroužek