Název aktivity Třída Den Čas Vyučující
Anglický jazyk 1.+2.třída Pondělí 13:00-13:45 Mgr.Petra Regerová
Logopedie 1.+2.třída Úterý   Jitka Biová
Pohybové hry 1.-3.třída Úterý 13:00-13:45 Mgr. Barbora Hrušková
4.+5.třída Čtvrtek 13:00-13:45 Mgr. Jana Fuksová
Náboženství 1.-5.třída Středa 13:00-13:45 Pan farář Jan Hrudík
Keramika 1.-5.třída Středa 14:00-14:45 Veronika Biová