Pohybové hry mladší žáci:  pondělí 13:00 – 13:45 (Mgr. Anna Hrušková)

Pohybové hry starší žáci: úterý 13:00 – 13:45 (Mgr. Petra Regerová)

Náboženství: středa 13:00 – 13:45

Tvořivá dílna: čtvrtek 13:00 – 14:00 (Miloslava Valouchová)

Logopedický kroužek: úterý (Jitka Biová)