Název aktivity Třída Den Čas Vyučující
Angličtina 1.+2.třída Pondělí 12:00-12:45 Mgr. Petra Zámečníková
Výtvarný kroužek 1.-5.třída Pondělí 13:00-13:45 Mgr. Jana Láznová
Pohybové hry 1.-3.třída Úterý 13:00-13:45 Mgr. Jana Fuksová
4.+5.třída Čtvrtek 13:00-13:45 Mgr. Jana Podolová
Náboženství 2.třída Středa 14:00-14:45 Bc. Naděžda Anežka Fraisová
3.třída Středa 13:00-13:45 Pan farář Jan Hrudík
4.+5.třída Středa 13:00-13:45 Bc. Naděžda Anežka Fraisová
Keramika 1.-5.třída Středa

-liché týdny

14:00-15:00 Veronika Biová
Logopedie 1.+2.třída Úterý Jitka Biová