Čtenářský klub: pondělí 13:00 – 13:45 (Mgr. Petra Regerová)

Pohybové hry:  úterý 13:00 – 13:45 (Mgr. Magda Kutrová)

Náboženství: středa 13:00 – 13:45

Angličtina hrou: čtvrtek 12:00 – 12:45 (Mgr. Hana Dohnálková)

Tvořivá dílna: čtvrtek 13:00 – 14:00 (Miloslava Valouchová)

Logopedie: Mgr. Magda Kutrová