Podmínky při otevření MŠ

Provoz mateřské školy bude zahájen 11. 5. 2020. Při nástupu do MŠ (pouze 1. den) nám podepíšete Čestné prohlášení, které budeme mít pro vás nachystané. Nemusíte jej tisknout. Prohlášení je k nahlédnutí zde příloha_čestné_prohlášení   Při cestě do školy a ze …

Zápis dětí do MŠ

Vzhledem k aktuální situaci proběhne zápis dětí do MŠ bez přítomností dětí i zákonných zástupců. Zákonní zástupci odevzdají: Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Stáhněte, vytiskněte a vyplňte. Žádost o přijetí do MŠ Okopírovaný rodný list. Prohlášení, že je dítě …

Pozvánka pro rodiče

Zveme rodiče na odborně zaměřené setkání v naší mateřské školce „Správný rozvoj komunikační schopnosti, aneb – aby povídání bavilo“ Setkání proběhne 25.2.2020 v 15:45. Provázet vás bude Mgr. Martina Kaderková, speciální pedagog a logoped. Srdečně všechny zveme.