Připravujeme…

16.3. celostátní matematická soutěž Klokan 2018  (2. – 5. třída) 27.3. „Talent školy“ 3.4. autorské čtení se spisovatelem Janem Opatřilem (autor knihy Kapřík Metlík) 17.4. třídní schůzky SRPŠ pro rodiče žáků 1. – 5. třídy v 15:00 19.4. zápis do …