Informace k otevření ZŠ

Škola se otvírá 25.5.2020 – škola je vybavena dezinfekčními prostředky pro žáky, zaměstnance i úklid a je připravena zvládnout veškerá opatření – žák, který přijde do školy nesmí mít kašel, teplotu – žáci musí mít nejméně 2 roušky na den …

Podmínky při otevření MŠ

Provoz mateřské školy bude zahájen 11. 5. 2020. Při nástupu do MŠ (pouze 1. den) nám podepíšete Čestné prohlášení, které budeme mít pro vás nachystané. Nemusíte jej tisknout. Prohlášení je k nahlédnutí zde příloha_čestné_prohlášení   Při cestě do školy a ze …

Zápis dětí do MŠ

Vzhledem k aktuální situaci proběhne zápis dětí do MŠ bez přítomností dětí i zákonných zástupců. Zákonní zástupci odevzdají: Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Stáhněte, vytiskněte a vyplňte. Žádost o přijetí do MŠ Okopírovaný rodný list. Prohlášení, že je dítě …

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy je stanoven na úterý 28.4.2020 v době od 13:00 do 16:30 hodin bez účasti dětí, jen podáním žádosti. Žádost je možno podat datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, osobně nebo poštou. Potřebné dokumenty k nahlédnutí, ke …