Provoz MŠ je od 6:15 – 16:15 h. Příchody dětí jsou denně do 8h. Děti je možné omluvit pomocí sms-zprávy nebo telefonicky na čísle 773 154 772. Omlouvat děti mohou rodiče také ve třídě paní učitelce nejlépe den předem. Vyzvedávání dětí po obědě je od 12:30 – 12:50

Denní program:

6:15 – 9:00 spontánní samostatné zájmové aktivity, hry střídané s individuální a skupinovou činností řízenou učitelkou, zaměřenou na vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj

9:00 – 9:30 dopolední přesnídávka

9:30 – 10:00 řízená činnost

10:00 – 11:50 příprava na pobyt venku, pobyt venku (je přizpůsoben počasí), při kterém probíhají spontánní činnosti i řízená činnost zaměřená na pohybové aktivity a seznamování dětí s přírodou

11:50 – 12:30 příprava na oběd, oběd

12:30 – 14:15 příprava na odpočinek, četba pohádek, poslech relaxační hudby,  odpočinek

14:15 – 16:15 vstávání dětí, hygiena, svačinka, spontánní hry, zájmové činnosti dětí s postupným odchodem domů