Připravujeme…

16.3. celostátní matematická soutěž Klokan 2018  (2. – 5. třída) 27.3. „Talent školy“ 3.4. autorské čtení se spisovatelem Janem Opatřilem (autor knihy Kapřík Metlík) 17.4. třídní schůzky SRPŠ pro rodiče žáků 1. – 5. třídy v 15:00 19.4. zápis do …

Podzimní výtvarná soutěž

V listopadu ve škole proběhla výtvarná soutěž s názvem „Listopad je tady“, které se společně s dětmi mohli zúčastnit i rodiče.  Žáci tedy nosili nejen výkresy, ale i jiné prostorové výtvory z nejrůznějších přírodních materiálů. Nejlepší práce byly oceněny diplomem i malou …