Informace k otevření ZŠ

Škola se otvírá 25.5.2020 – škola je vybavena dezinfekčními prostředky pro žáky, zaměstnance i úklid a je připravena zvládnout veškerá opatření – žák, který přijde do školy nesmí mít kašel, teplotu – žáci musí mít nejméně 2 roušky na den …

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy je stanoven na úterý 28.4.2020 v době od 13:00 do 16:30 hodin bez účasti dětí, jen podáním žádosti. Žádost je možno podat datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, osobně nebo poštou. Potřebné dokumenty k nahlédnutí, ke …