Otevření školy od 12. dubna

V pondělí 12.4. otvíráme školu, do školy nastupují všichni žáci i 4. a 5. ročník bez rotací. Samozřejmě bude v provozu školní jídelna a školní družina za dodržení hygienických opatření.Žáci musí mít zakrytá ústa i nos chirurgickou rouškou po celou …

Karnevalové dopoledne

V úterý 23.2. proběhl ve 2. třídě projektový den – Karnevalové vyučování.Žáci si pěkně barevně vyzdobili třídu, použili jsme nafukovací balónky izápichy do květináčů. Ve vyučovacích předmětech jsme kreslili, vybarvovali, hledali vhodná slova, vyprávěli a také počítali. Závěrem jsme vyrobili …

Zásady první pomoci

Žáci 5. ročníku se tentokrát díky projektovému dni zajeli podívat do Kroměříže na dopravní hřiště, kde sídlí také humanitární společnost Červený kříž. Pod odborným vedením se žáci dověděli, jak se zachovat při krvácivém zranění a při popálenině. Vyzkoušeli si znalost …