Plavecký výcvik

Plavání letos žáci zahájili 4. října a ukončili 6. prosince. Absolvovali 20 lekcí, během kterých si osvojili základní plavecký styl – prsa, znak, dýchání do vody, splývání, potápění a lovení předmětů, různé skoky a pády do vody. V závěru výcviku …

Mikulášský jarmark

V sobotu 3. prosince proběhl na Rusavě Mikulášský jarmark. Odpoledne všem přítomným zpříjemnilo vystoupení malých valášků, dětí z mateřské školy i žáků ze základní školy. Zpívaly se koledy, recitovaly se básně, tančilo se, zazněly hudební nástroje. Přišla také nebeská družina …