Do Základní školy v Rusavě dojíždí žáci z okolních vesnic Brusného, Chomýže a Hlinska pod Hostýnem. Polovinu z celkového počtu žáků tvoří žáci dojíždějící, další  polovina žáků je z Rusavy.  V současné době jsou na škole otevřeny čtyři třídy.