Mateřská škola v průběhu školního roku pořádá či účastní se řady významných akcí, mezi které patří např.:

 • návštěva knihovny Obecního Úřadu
 • vystoupení na „Besedě s důchodci“
 • mikulášská nadílka
 • vystoupení na vánočním jarmarku
 • návštěva knihovny OÚ s nadílkou od anděla
 • pečení a zdobení perníků
 • vánoční besídka pro zaměstnance školy spojená s nadílkou pro děti
 • Karneval
 • zápis do 1. třídy
 • Masopust
 • Den matek
 • fotografování
 • rozloučení s předškoláky na OÚ
 • navštěvování divadelních představení v MŠ Chomýž