Všechny pedagogické pracovnice splňují požadovanou kvalifikaci, stále se dále sebevzdělávají a maximálně využívají nabídek různých vzdělávacích institucí.

Zuzana Jurková – učitelka pověřená vedením MŠ

Barbora Klementová – učitelka

Provozní personál:

Provozní personál zabezpečuje plynulý chod školy po provozní stránce, všechny prostory udržuje v náležité čistotě a v souladu s požadovanou legislativou na provoz škol a školských zařízení.

Hana Bednářová – uklízečka, pomocná kuchařka