Podzimní vycházka

Žáci druhé a třetí třídy vyrazili na procházku a za chůze plnili různé úkoly – dotkli se kůry stromu, poslouchali a napodobovali zvuky z okolí, trhali listy či květinky a hledali plody stromů.