Projektová výuka v přírodě

S žáky jsme se zúčastnili projektu Kamarád les a Rusavská prameniště. Celé dopoledne jsme strávili v přírodě a dověděli jsme se spoustu nových zajímavostí – čím přispívají tůně k zadržování vody v přírodě a jaký mají vliv na klima, k čemu slouží voda, jak vypadá zdravý a nemocný strom, k čemu má strom kůru, celkový význam lesa. Kromě vstřebávání informací si žáci vyzkoušeli i několik pokusů a praktických činností – jak vsakuje voda v lese a na udusané půdě, za jak dlouho nateče litr vody z pramene, zahráli si na fotografy a následně zakreslili jeden snímek přírody, podle klíče zkoušeli poznat některé druhy stromů. Také zkoumali a pozorovali život v tůňce – žáby, pulce, vodoměrky a hmyz v trávě. Program si pro nás připravila a průvodce nám dělala paní Eva Krejčí z Centra pod Pardusem.