English Decathlon

V úterý 12. dubna 2022 se vybraní žáci 3. – 5. třídy zúčastnili soutěže v anglickém jazyku „English Decathlon“ na Základní škole Bratrství v Bystřici pod Hostýnem. Soutěžili žáci z několika okolních základních škol. Žáci byli rozděleni do smíšených skupin – z různých škol i z různých tříd. Jednotlivé skupinky procházely postupně deseti stanovišti, kde na ně čekaly zajímavé úkoly. Zadání úkolů byla rozdělena do tří kategorií podle věku – pá´ťáci měli zadání nejsložitější. Celé soutěžní klání bylo zakončeno rozdáním upomínkových předmětů a diplomů. 1. místo si vybojoval tým, ve kterém byly i žákyně naší školy E. Dosoudilová a V. Janečková. A na 2. místě se umístil tým, ve kterém byla K. Uhlířová a S Štěpánová.