Tonda obal aneb třídit odpad je důležité!

V pondělí 21.února byl pro žáky připraven ve škole vzdělávací program Tonda obal na cestách, který byl zaměřený na třídění odpadu a jeho recyklaci. Žáci se dozvěděli, do kterého kontejneru patří např. baterie, papír, plechovky, plast, sklo, co patří do směsného odpadu a co se s odpadky dále děje. Sami si pomocí kartiček s vyobrazenými odpadky mohli vyzkoušet třídění.

Cílem celého programu je vést žáky k ochraně životního prostředí.