Otevření školy od 12. dubna

V pondělí 12.4. otvíráme školu, do školy nastupují všichni žáci i 4. a 5. ročník bez rotací. Samozřejmě bude v provozu školní jídelna a školní družina za dodržení hygienických opatření.
Žáci musí mít zakrytá ústa i nos chirurgickou rouškou po celou dobu pobytu ve škole, roušky budou odkládat jen při jídle a pití.

Vždy v pondělí a ve čtvrtek se budou žáci sami testovat za dopomoci učitelky antigenním testem (samoodběrem z kraje nosu) za dodržení hygienických opatření.

Mgr. Jana Podolová