Informace k otevření ZŠ

Škola se otvírá 25.5.2020
– škola je vybavena dezinfekčními prostředky pro žáky, zaměstnance i úklid a je připravena zvládnout veškerá opatření
– žák, který přijde do školy nesmí mít kašel, teplotu
– žáci musí mít nejméně 2 roušky na den a igelitový sáček na uložení roušky
– žáci musí mít při vstupu a odchodu ze školy na obličeji roušku, tu budou mít dále jen ve společných prostorách / WC, chodba/, ve vyučování ne!!
– žáci budou rozděleni do skupin po 15, které se budou minimálně potkávat , v lavici bude sedět jeden žák s rozestupy
– oběd bude teplý jako obvykle, obědvat budou žáci po skupinách / třídách/ do 15 žáků ve školní jídelně , abychom se co nejméně potkávali
– po obědě bude nepovinný školní klub /ŠD/ do 15.00 hod. bude opět ve skupinách do 15 žáků
– žáci 1.a 2. ročníku budou mít 4 vyučovací hodiny denně, 3. – 5. ročník bude mít 5 vyučovacích hodin 3x v týdnu a 4 hodiny 2x v týdnu.

Rodiče musí podepsat čestné_prohlášení k 25.5., bez tohoto prohlášení není možný vstup žáka do školy.
Žák přinese prohlášení 25.5.a odevzdá je svému třídnímu učiteli.

Mgr. Jana Podolová