Zpívánky

V úterý 14. května jsme se zúčastnili odložené interaktivní výuky hudební výchovy, kterou pro nás připravil hudebník a muzikant Kamil Čapčuch, pod názvem „Zpívánky“. Všechny děti se aktivně zapojily – zpívaly, tleskaly, ukazovaly podle nápovědy, zkoušely zpívat nové písničky. Školáci si zopakovali názvy hudebních nástrojů a děti ze školky se dozvěděly nové informace. Věříme, že si hodinu zpěvu v tělocvičně užili všichni přítomní.                                           Mgr. Barbora Hrušková