Za historií do muzea

V rámci prvouky jsme s žáky 2. a 3. třídy nakoukli do dob minulých díky návštěvě místního muzea. Mohli jsme tak vidět nástroje a nádoby, které používali naši prarodiče.