Světový den vody

Žáci ze 2. a 3. třídy si páteční den vody zpestřili procházkou k Hurbanově studánce.