Voda pro všechny

Žáci 4. a 5. ročníku se zapojili do výtvarné soutěže na téma „Voda pro všechny“, vyhlášené Ministerstvem zemědělství ku příležitosti Světového dne vody. Žáci se zamýšleli nad důležitostí vody a jejím nedostatkem.