Talent školy 2018

V úterý 27. března proběhla ve škole oblíbená soutěž Talent školy. Osm talentovaných žáků z různých ročníků našlo odvahu předvést své nadání ve hře na hudební nástroj, ve zpěvu i v tanci. Školou se nesly tóny zobcové flétny, kláves, trubky, kytary, houslí i písně Rozžíhá, kterou zazpívala P. Kocfeldová. Děvčata z páté třídy nám předvedla moderní tanec za doprovodu Jennifer Lopez. O vítězích rozhodlo hlasování přítomných žáků – diváků.

1. místa byla dvě – taneční duo A. Mikšánková a T. Gregorová a J. Češek, 2. místo získala nejmladší účastnice K. Uhlířová a 3. místo obdržel J. Matela.