ZŠ: Mašlování

V novém roce jsme opět navázali na naše oblíbená projektová odpoledne. Ve čtvrtek 25. ledna proběhlo pod vedením paní Mikšánkové mašlování. Děti si nejdříve poslechly, jakým způsobem se peří musí připravit, než může být použito k výrobě tzv. mašlovačky. Po …

ŠD: Tři králové

Ve čtvrtek 4. ledna jsme si s dětmi ve školní družině připomněli tradici Tří králů. Přečetli jsme si legendu, která dětem objasnila, jak tento zvyk vznikl. Poté si děti vyrobily svou tříkrálovou korunu a na základě informací z legendy vypracovaly …