Koncepce mateřské školy

Vize Mateřská škola je jedno z prvních vzdělávacích zařízení, do kterého dítě vstupuje. Měla by dětem nabídnout prostředí, ve kterém budou mít děti pocit bezpečí, jistoty, podpory a radosti při získávání nových poznatků, zkušeností a dovedností ve spolupráci se základní rodinou. …

Plavecký výcvik

Plavání letos žáci zahájili 4. října a ukončili 6. prosince. Absolvovali 20 lekcí, během kterých si osvojili základní plavecký styl – prsa, znak, dýchání do vody, splývání, potápění a lovení předmětů, různé skoky a pády do vody. V závěru výcviku …

Mikulášský jarmark

V sobotu 3. prosince proběhl na Rusavě Mikulášský jarmark. Odpoledne všem přítomným zpříjemnilo vystoupení malých valášků, dětí z mateřské školy i žáků ze základní školy. Zpívaly se koledy, recitovaly se básně, tančilo se, zazněly hudební nástroje. Přišla také nebeská družina …

Mikuláš ve škole

„Měl by ses polepšit.“ „Tak co s ním, čerte?“ „Ty děláš paní učitelce radost.“ „Jsi moc šikovná.“ Takto káral nebo chválil žáky Mikuláš při své návštěvě v jednotlivých třídách základní školy. Čert brblal a šklebil se, ale nakonec si žádného …