Z prvňáčků jsou čtenáři

Ve středu 11. dubna jsme navštívili místní knihovnu. Žáčci 1. ročníku zde předvedli své čtenářské dovednosti a znalosti v oblasti pohádek. Za svou šikovnost dostali Pamětní list malého čtenáře, odměnu v podobě psacích pomůcek a obří pastelkou byli pasováni na …

Fotbalový turnaj

Ve čtvrtek 19. dubna se žáci 1. – 5. ročníku zúčastnili turnaje v kopané McDonald’s Cup v Bystřici pod Hostýnem. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích – mladší žáci A kategorie a starší žáci B kategorie. Přesto, že nám vyšlo nádherné …

Víš, kam patřím?

Pod touto otázkou se skrývá název projektu, kterému jsme se věnovali v pondělí 23. dubna s žáky 1. a 2. třídy při příležitosti Dne Země. Projekt se týkal třídění odpadu. Děti tvořily papírové kontejnery, na které poté vlepovaly z letáků …

Žonglérské dílny

V pátek 13. dubna do školy zavítal žonglér, který nám zpříjemnil školní dopoledne. Předvedl žákům základní žonglérské dovednosti s míčky, kuželkami, kruhy a šátky, točení talíře na tyči a představil jim i netradiční potřeby jako je flowerstick, diabolo nebo jednokolka. …

Plánované akce…

30.4. draví ptáci 7.5. ředitelské volno 15.5. Den matek 1. a 2. třída v 15:00 3., 4. a 5. třída v 15:30 15.5. Fotografování jednotlivých tříd 1.6. Dětský den 7.6. Bezpečný pes 14.6. Školní výlet (Zbrašovské aragonitové jeskyně, hrad Helfštýn) …

Talent školy 2018

V úterý 27. března proběhla ve škole oblíbená soutěž Talent školy. Osm talentovaných žáků z různých ročníků našlo odvahu předvést své nadání ve hře na hudební nástroj, ve zpěvu i v tanci. Školou se nesly tóny zobcové flétny, kláves, trubky, …

Vítáme jaro

S prvními jarními dny se žáci základní školy pustili hned do dvou výtvarných soutěží, které pořádalo SVČ Včelín. První byla ryze výtvarného charakteru a žáci ztvárnili téma „Jarní probouzení“. Práce byla skupinová a kromě jednotlivých tříd se jí zúčastnila i …

Přírodovědná soutěž

Šest žáků 5. třídy se v úterý 20. 3. zapojilo do oblastního kola soutěže “ Poznej a chraň“ , kterou každoročně pořádá ekologické hnutí Čtyřlístek. Účelem soutěže je podpořit u dětí zájem o přírodu a její ochranu. Tento rok byl …