Vítáme jaro

S prvními jarními dny se žáci základní školy pustili hned do dvou výtvarných soutěží, které pořádalo SVČ Včelín. První byla ryze výtvarného charakteru a žáci ztvárnili téma „Jarní probouzení“. Práce byla skupinová a kromě jednotlivých tříd se jí zúčastnila i …

Přírodovědná soutěž

Šest žáků 5. třídy se v úterý 20. 3. zapojilo do oblastního kola soutěže “ Poznej a chraň“ , kterou každoročně pořádá ekologické hnutí Čtyřlístek. Účelem soutěže je podpořit u dětí zájem o přírodu a její ochranu. Tento rok byl …

Podzimní výtvarná soutěž

V listopadu ve škole proběhla výtvarná soutěž s názvem „Listopad je tady“, které se společně s dětmi mohli zúčastnit i rodiče.  Žáci tedy nosili nejen výkresy, ale i jiné prostorové výtvory z nejrůznějších přírodních materiálů. Nejlepší práce byly oceněny diplomem i malou …