Bezpečný pes

Ve čtvrtek 7. června mohli žáci ZŠ i MŠ slyšet povídání o pejscích – jak se s nimi mohou seznámit, jak se mají zachovat, když potkají toulavého psa na ulici nebo jak zaujmout bezpečnou polohu před nebezpečným psem. Na závěr …

Víme, co jíme

Dne 29. 5. byl v 1., 2. a  3. ročníku realizován projekt Zdravé stravování. Žáci v 1. a 2. třídě měli k dispozici karty s obrázky jídel, potravin, ovoce a zeleniny. Již v dřívějších hodinách jsme si povídali o tom, …

Den dětí

Ve čtvrtek 31. května jsme s žáky oslavili Den dětí tím, že jsme se neučili. Vyrazili jsme na turistickou vycházku do přírody. Odměnou za náročnou cestu v teplém a prosluněném dopoledni nám bylo opékání špekáčků v příjemném prostředí. Žáci si …

Den matek

Druhou květnovou neděli slaví svátek všechny maminky a při této příležitosti si pro ně žáci připravili překvapení v podobě besídky, která se konala v úterý 15. května ve škole. Ve třídách se hrály různé pohádky, někde zazněly i písničky a …

Cestou dvou bratří

Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže Cestou dvou bratří pořádané každoročně k příležitosti státního svátku Cyrila a Metoděje. V tomto ročníku soutěže měly děti namalovat, jak Cyril a Metoděj hledají ostatky svatého Klimenta nebo to, co jim stojí za …

Naše školní úspěchy

Zúčastnili jsme se dvou jarních výtvarných soutěží, které pořádalo SVČ Včelín a získali jsme hned několik cen a diplomů. V soutěži Jarní probouzení to byla dvě umístění – 2. místo (4. třída) a 3. místo (3. třída) a ve velikonoční soutěži …

Z prvňáčků jsou čtenáři

Ve středu 11. dubna jsme navštívili místní knihovnu. Žáčci 1. ročníku zde předvedli své čtenářské dovednosti a znalosti v oblasti pohádek. Za svou šikovnost dostali Pamětní list malého čtenáře, odměnu v podobě psacích pomůcek a obří pastelkou byli pasováni na …

Fotbalový turnaj

Ve čtvrtek 19. dubna se žáci 1. – 5. ročníku zúčastnili turnaje v kopané McDonald’s Cup v Bystřici pod Hostýnem. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích – mladší žáci A kategorie a starší žáci B kategorie. Přesto, že nám vyšlo nádherné …

Víš, kam patřím?

Pod touto otázkou se skrývá název projektu, kterému jsme se věnovali v pondělí 23. dubna s žáky 1. a 2. třídy při příležitosti Dne Země. Projekt se týkal třídění odpadu. Děti tvořily papírové kontejnery, na které poté vlepovaly z letáků …