Den dětí

Ve čtvrtek 31. května jsme s žáky oslavili Den dětí tím, že jsme se neučili. Vyrazili jsme na turistickou vycházku do přírody. Odměnou za náročnou cestu v teplém a prosluněném dopoledni nám bylo opékání špekáčků v příjemném prostředí. Žáci si …

Den matek

Druhou květnovou neděli slaví svátek všechny maminky a při této příležitosti si pro ně žáci připravili překvapení v podobě besídky, která se konala v úterý 15. května ve škole. Ve třídách se hrály různé pohádky, někde zazněly i písničky a …

Cestou dvou bratří

Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže Cestou dvou bratří pořádané každoročně k příležitosti státního svátku Cyrila a Metoděje. V tomto ročníku soutěže měly děti namalovat, jak Cyril a Metoděj hledají ostatky svatého Klimenta nebo to, co jim stojí za …

Naše školní úspěchy

Zúčastnili jsme se dvou jarních výtvarných soutěží, které pořádalo SVČ Včelín a získali jsme hned několik cen a diplomů. V soutěži Jarní probouzení to byla dvě umístění – 2. místo (4. třída) a 3. místo (3. třída) a ve velikonoční soutěži …

Z prvňáčků jsou čtenáři

Ve středu 11. dubna jsme navštívili místní knihovnu. Žáčci 1. ročníku zde předvedli své čtenářské dovednosti a znalosti v oblasti pohádek. Za svou šikovnost dostali Pamětní list malého čtenáře, odměnu v podobě psacích pomůcek a obří pastelkou byli pasováni na …

Fotbalový turnaj

Ve čtvrtek 19. dubna se žáci 1. – 5. ročníku zúčastnili turnaje v kopané McDonald’s Cup v Bystřici pod Hostýnem. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích – mladší žáci A kategorie a starší žáci B kategorie. Přesto, že nám vyšlo nádherné …

Víš, kam patřím?

Pod touto otázkou se skrývá název projektu, kterému jsme se věnovali v pondělí 23. dubna s žáky 1. a 2. třídy při příležitosti Dne Země. Projekt se týkal třídění odpadu. Děti tvořily papírové kontejnery, na které poté vlepovaly z letáků …

Žonglérské dílny

V pátek 13. dubna do školy zavítal žonglér, který nám zpříjemnil školní dopoledne. Předvedl žákům základní žonglérské dovednosti s míčky, kuželkami, kruhy a šátky, točení talíře na tyči a představil jim i netradiční potřeby jako je flowerstick, diabolo nebo jednokolka. …

Plánované akce…

30.4. draví ptáci 7.5. ředitelské volno 15.5. Den matek 1. a 2. třída v 15:00 3., 4. a 5. třída v 15:30 15.5. Fotografování jednotlivých tříd 1.6. Dětský den 7.6. Bezpečný pes 14.6. Školní výlet (Zbrašovské aragonitové jeskyně, hrad Helfštýn) …