Změna ceny stravného

Vzhledem k narůstajícím cenám potravin, zavedení zeleninových salátů a zeleniny podávané k obědům a celkové snaze zlepšit kvalitu dodávaných potravin, oznamuji, že od 1. 4. 2017 dochází k navýšení ceny stravného ve všech kategoriích o 3,- Kč. Ceny stravného budou následující:

• žáci do 10 let 23,- Kč
• žáci do 15 let 25,- Kč
• žáci MŠ do 6 let oběd 21,- Kč
• žáci MŠ do 7 let oběd 23,- Kč svačinky zůstávají bez změn