ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2022/2023 se bude konat v úterý 10. 5. 2022 od 14:00 do 16:30

S sebou si přineste:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • vyplněnou přihlášku do mateřské školy
  • vyplněný evidenční list
  • vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy

Všechny potřebné dokumenty si můžete vyzvednout ve všední dny od 6:00 do 16:00 v mateřské škole.

Přijímání dětí během školního roku 2022/2023 nebude možné, pokud bude naplněna kapacita MŠ.

Kritéria pro příjímání dětí do mateřské školy Rusava

pro školní rok 2022/2023

S platností od 19. 4. 2022 vydává ředitelka školy v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, tato kritéria pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

KritériumPočet bodů
1.Trvalý pobyt ve spádové oblasti školského obvodu Rusava  

Trvalý pobyt v jiném školském obvodu
5  


0
2.Věk dítěte

– Dítě, které dovrší do 31. 8. 2022 5 a více let  

– Dítě, které dovrší do 31. 8. 2022 4 roky
 
– Dítě, které dovrší do 31. 8. 2022 3 roky  

– Dítě mladší 3 let  


5

4

3

1

Žádosti o předškolní vzdělávání budou seřazeny dle výše získaného bodového ohodnocení, a to od nejvyššího k nejnižšímu, v tomto pořadí bude rovněž rozhodováno o přijetí nebo nepřijetí dítěte do mateřské školy.

Pokud i přesto nebude možné rozhodnout, bude přistoupeno k losování za účasti ředitelky školy, vedoucí učitelky a zákonných zástupců.

K předškolnímu vzdělávání mohou být v souladu s §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, přijaty pouze děti, které se podrobily zákonem upraveným pravidelným očkováním.

Výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Vypracovala: lic. Zuzana Švehlíková, vedoucí učitelka MŠ

Schválila: Mgr. Jana Podolová, ředitelka školy