ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2021/2022

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2021/2022 se bude konat ve středu 5. 5. 2021 od 13:30 do 16:00

S sebou si přineste:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte + kopii rodného listu dítěte
  • vyplněnou přihlášku do mateřské školy
  • vyplněný evidenční list

Dokumenty k přihlášení dítěte do mateřské školy si můžete vyzvednout v jakýkoliv pracovní den od 6:15 do 16:00.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
− do datové schránky školy
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
− osobním podáním ve škole 5. 5. 2021 od 13:30 do 16:00 hod

Kritéria pro přijímání děti do mateřské školy:

1. Do mateřské školy budou přijaty děti s odkladem školní docházky a děti pětileté, které v dalším školním roce nastoupí povinnou školní docházku.

2. Do mateřské školy budou přijaty děti od 3 let věku dítěte a budou řazeny od nejstaršího data narození k nejmladšímu. Děti mladší 3 let musí být bez plen, musí být samostatné, zdravotně způsobilé a sociálně zralé pro vstup do předškolního zařízení.

3. Do mateřské školy budou přednostně přijaty děti s trvalým pobytem na Rusavě a děti ze spádových oblastí.

4. Do mateřské školy budou přijaty děti, jež mají v MŠ nebo ZŠ staršího sourozence.

O přijetí dítěte do MŠ žádají rodiče nebo zákonný zástupce písemně.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení v době do 30 dnů od podání žádosti.

Zápis proběhne v měsíci květnu 2021.

Tato kritéria jsou platná pro zařazování dětí do MŠ ve školním roce 2021/2022.

Pro jakýkoliv dotaz nás neváhejte kontaktovat na e-mail msrusava@centrum.cz.