Zpátky do lavic – obnovení výuky

Základní škola se otvírá, vyučování opět začíná v pondělí 25. května. Žáci s sebou musí přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení.