Vyučování pro 3. – 5. třídu – změna

Žáci 3. – 5. ročníku budou mít od 25. května 3x týdně 5 vyučovacích hodin a 2x týdně 4 vyučovací hodiny, aby nedocházelo ke shlukování žáků před odjezdem ze školy.