Zápis dětí do MŠ

Vzhledem k aktuální situaci proběhne zápis dětí do MŠ bez přítomností dětí i zákonných zástupců.

Zákonní zástupci odevzdají:

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře!!! Zadní stranu Žádosti NEVYPLŇUJTE. 

Dokumenty můžete odeslat poštou do 16. 5. 2020 nebo osobně předat v MŠ dne 6. 5. 2020 od 15:30 do 16:30.

Kritéria pro přijímání dětí: kritéria 2020-2021

Přihlaste i ty děti, které začnou docházet do MŠ až v průběhu školního roku 2020/2021. (Např. od ledna). Individuálně se potom domluvíme, od kdy by dítě MŠ začalo navštěvovat.  Školkovné budete platit až od té doby, kdy dítě začne MŠ navštěvovat.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište na e-mail msrusava@centrum.cz.