Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy proběhne ve čtvrtek 9. 5. 2019 od 13:30 do 16:00.

S sebou si přineste:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • vyplněnou přihlášku do mateřské školy
  • vyplněný evidenční list

Přihlášku dítěte do mateřské školy  a evidenční list dítěte si můžete vyzvednout v mateřské škole kdykoliv ve všední dny v době od 6:30 do 16:00 (10:15 – 11:30 pobyt venku, nemusíme být k zastižení v MŠ).

Kritéria pro přijímání děti do mateřské školy:

1. Do mateřské školy budou přijaty děti s odkladem školní docházky a děti pětileté, které v dalším školním roce nastoupí povinnou školní docházku.

2. Do mateřské školy budou přijaty děti od 3 let věku dítěte a budou řazeny od nejstaršího data narození k nejmladšímu. Děti mladší 3 let musí být bez plen, musí být samostatné, zdravotně způsobilé a sociálně zralé pro vstup do předškolního zařízení.

3. Do mateřské školy budou přednostně přijaty děti s trvalým pobytem na Rusavě a děti ze spádových oblastí.

4. Do mateřské školy budou přijaty děti, jež mají v MŠ nebo ZŠ staršího sourozence.

O přijetí dítěte do MŠ žádají rodiče nebo zákonný zástupce písemně.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení v době do 30 dnů od podání žádosti.

Zápis proběhne v měsíci květnu 2019.

Tato kritéria jsou platná pro zařazování dětí do MŠ ve školním roce 2019/ 2020.