Zápis do 1. třídy

Pokud jste si vybrali naši školu, jste srdečně vítáni a očekáváme Vás a Vaše dítě u zápisu dne 19.4.2018 v době od 13.00 do 16.30 hodin.

 

Kritéria pro přijetí dětí pro školní rok 2018/2019 :

1. Přijímáme přednostně děti ze spádové oblasti Rusava.

2. Můžeme přijmout maximálně 25 dětí.

Průběh zápisu :

· Předání a kontrola dokumentace ( OP, RL, žádost )

· Pohovor s dítětem

· Informace o možnostech odkladu

 

Pozn.: Dle platné legislativy není nutná přítomnost dítěte u zápisu… Přesto ji doporučujeme.

Pokud už teď víte, že budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, je třeba k žádosti přiložit dvě odborná doporučení (lékař a školské poradenské pracoviště). Jestli některé z doporučení máte, přineste je rovněž k zápisu – jinak informaci o náležitostech žádosti o odklad získáte u zápisu.

Podle školského zákona může rodič zvolit pro dítě také jinou školu, než spádovou.

Náhradní termín zápisu si můžete domluvit na tel. čísle 573 392 067.

Potřebné dokumenty:

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky