Připravujeme…

16.3. celostátní matematická soutěž Klokan 2018  (2. – 5. třída)

27.3. „Talent školy“

3.4. autorské čtení se spisovatelem Janem Opatřilem (autor knihy Kapřík Metlík)

17.4. třídní schůzky SRPŠ pro rodiče žáků 1. – 5. třídy v 15:00

19.4. zápis do 1. třídy