Podmínky při otevření MŠ

Provoz mateřské školy bude zahájen 11. 5. 2020. Při nástupu do MŠ (pouze 1. den) nám podepíšete Čestné prohlášení, které budeme mít pro vás nachystané. Nemusíte jej tisknout. Prohlášení je k nahlédnutí zde příloha_čestné_prohlášení   Při cestě do školy a ze …