Talent školy 2018

V úterý 27. března proběhla ve škole oblíbená soutěž Talent školy. Osm talentovaných žáků z různých ročníků našlo odvahu předvést své nadání ve hře na hudební nástroj, ve zpěvu i v tanci. Školou se nesly tóny zobcové flétny, kláves, trubky, …

Vítáme jaro

S prvními jarními dny se žáci základní školy pustili hned do dvou výtvarných soutěží, které pořádalo SVČ Včelín. První byla ryze výtvarného charakteru a žáci ztvárnili téma „Jarní probouzení“. Práce byla skupinová a kromě jednotlivých tříd se jí zúčastnila i …

Přírodovědná soutěž

Šest žáků 5. třídy se v úterý 20. 3. zapojilo do oblastního kola soutěže “ Poznej a chraň“ , kterou každoročně pořádá ekologické hnutí Čtyřlístek. Účelem soutěže je podpořit u dětí zájem o přírodu a její ochranu. Tento rok byl …